Guru SMP Pesat Kota Bogor

Abiyoga Mahaputra, S.Pd
Guru Ilmu Pengetahuan Alam

Wali Kelas 7B

Ade Hana Apriliana, S.Pd
Guru Ilmu Pengetahuan Sosial

Wali Kelas 7A

Ade Ratih Utami, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas 9B

Ahmad Julian, S.Pd
Guru TIK

Wali Kelas 8D

Ahmad Maulana, S.Pd
Guru PJOK

Waka Pengembangan Talenta

Anisa Aulia, S.Pd.
Guru Bahasa Sunda & BK

Anisa Karisma, S.Hum
Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Asep Hermawan, S.Sy
Guru Pendidikan Agama Islam

Waka Pesat Method

Bella Widuri, S.Pd
Guru Seni Budaya

Dewi Agustini, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas 7G

Dian Ekawati Sitepu, SE
Guru Ilmu Pengetahuan Sosial

Wali Kelas 8C

Doni, S.Sy
Guru Pesat Method

Wali Kelas 8B

Dwi Auliana Putri, S.Pd.
Guru Bimbingan Konseling

Felani RInka O, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas 7C

Ghina Fadhillah, S.Pd
Guru Ilmu Pengetahuan Sosial

Wali Kelas 9E

Herlina, S.Pd
Guru PKn

Wali Kelas 9F

Irawati Luthsy, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas 7B

Khoerunisa, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas 9D

M. Rizky Aulia, A.Md
Guru Matematika

M. Taufiq Awaludin, S.Pd
Guru Pesat Method

Wali Kelas 9G

Mahri Jaelani, S.Ag
Guru Bahasa Sunda

Wali Kelas 8F

Mukti Widodo, S.TP
Guru Matematika

Wali Kelas 9A

Neneng Nurasiah, S.Pi
Guru Ilmu Pengetahuan Alam

Wali Kelas 9C

Nur Amaliah Kamil, S.Pd
Guru Bahasa Inggris

Waka Humas

Q Kamilan, S.Pd
Guru Bahasa Inggris

Wali Kelas 7F

Siti Rahmawati, Lc
Guru Pendidikan Agama Islam

Sri Agustina, S.S
Guru Bahasa Inggris

Suherman, S.Pd
Guru PJOK

Wali Kelas 8E

Sujaji, S.Pd
Guru Ilmu Pengetahuan Alam

Teddy Mulyono, S.Pd.I
Guru PAI

Wali Kelas 7D

Teddy Noor Arievyan, SS
Guru Bahasa Inggris

Waka Kesiswaan

Teguh Mantanata, S.Kom
Guru TIK

Windy Sundari Astuti, Spd
Guru IPA & Prakarya

Wali Kelas 7E

Yoana Silvia, S.Pd
Guru Bimbingan Konseling